Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: NASA

Pojmovi: |NASA|

Koji bend dijeli ime sa NASAinom sondom sa početka ovog stoljeća, te sa Prvom Knjigom Mojsijevom, tzv., Knjigom Postanka?

Genesis

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)