Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Nikola Zrinski

Pojmovi: |Nikola Zrinski| |Tursko carstvo|

Godina je 1663., a glavni protagonist Nikola Zrinski. Naime, on te godine, u zimu, koristeći uspavanost Turaka, prodire do jednog od najvažnijih prometnih točaka, Sulejmanovog mosta, te ga spaljuje. Pored kojeg hrvatskog grada je bio ovaj most?

OSIJEK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)