Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Odbojka

Pojmovi: |Odbojka|

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija je 1995. i 1997. godine osvojila srebrne medalje na europskim prvenstvima. To ne bi bilo moguće da za Hrvatsku u tom periodu nisu igrale tri naturalizirane Ruskinje. Jedna je Tatjana Sidorenko. Navedite druge dvije.

IRINA KIRILOVA I JELENA ČEBUKINA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)