Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Oliver Mlakar

Pojmovi: |Kviskoteka| |Oliver Mlakar|

Prije Olivera Mlakara, popularnu “Kviskoteku” vodio je Ivan Hetrich, a tko je prije Mlakara vodio kulinarsku emisiju “Male tajne velikih majstora kuhinje”?

Ivo Serdar

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)