Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Oliver Twist

Pojmovi: |Charles Dickens| |Oliver Twist|

Kada dospije među džepare i lopove, Olivera Twista će obučavati, a potom očekivati da krade za njega karikaturalni stariji lik. Kako se on zove?

Fagin

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)