Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Paleontologija

Pojmovi: |Paleontologija|

Jedan od najpopularnijih dinosaura danas, i to zbog svoje istaknute uloge u serijalu fimova Jurski park, živio je prije 75 do 71 milijuna godina, tijekom kasne krede. U stvarnosti je manji nego je prikazan u filmovima i ima perje. Kako se on zove ako se zna da bi mu ime u prijevodu značilo brzi kradljivac i da je u stvarnosti visok do pola metra?

velociraptor

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)