Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Pancho Villa

Pojmovi: |Meksiko| |Pancho Villa|

Pancho Villa jedan je od najprepoznatljivijih meksičkih, ali i svjetskih revolucionara i boraca za slobodu. Ipak, Pancho je samo nadimak. Kako glasi pravo prvo ime Pancha Ville?

Francisco

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)