Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Paragvaj

Pojmovi: |Paragvaj|

U Paragvaju je na vlasti bio diktator njemačkog porijekla od 1954. pa sve do 1989. godine. Ovaj rigidni antikomunist umire u Brazilu, nakon što je svrgnut sa vlasti. Kako se on zvao?

Alfredo Stroessner

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)