Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Patrick Stewart

Pojmovi: |Patrick Stewart|

Patrick Stewart je sjajni engleski, prije svega, kazališni glumac. Ipak, proslavio se na televiziji. Kako glasi ime i prezime lika koji ga je proslavio, a kojeg je prvo glumio u kultnoj seriji, a posljedično, i na filmu?

Jean-Luc Picard

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)