Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Paul Cezanne

Pojmovi: |Paul Cezanne|

Paul Cezanne je stvarajući ciklus od četiri sjajne slike, vrtio istu temu. Tako je na sve četri slike, od kojih se jedna smatra njegovim najboljim djelom, koristio isti motiv. Koji?

KUPAČICE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)