Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Paulo Coelho

Pojmovi: |Paulo Coelho|

Lagano pitanje za sve poklonike Paula Coelha. Ostali nek se bore. Na obalu koje rijeke je sjela i plakala u naslovu njegova hit romana iz 1994. godine?

Piedre

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)