Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Pero Galić

Pojmovi: |Pero Galić|

Pero Galić je prvo pero iz jednog glazbenog sastava. U kojem glazbenom sastavu ovaj Pero nastupa u većem dijelu svoje karijere?

Opća opasnost

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)