Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Peru

Pojmovi: |Južna Amerika| |Peru|

Krajem šazdesetih prošloga stoljeća u Peruu je počela pobunu protiv vlasti organizacija Shining Path. Ova strogo komunistička militantna skupina djeluje i dan danas, i dalje se boreći protiv svega što smatraju neprijateljem. A to isključuje samo ljame i kondore. Originalni naziv im je na španjolskom, i to ime je u svijetu pobune i terorizma puno poznatije od ovog engleskog. Navedite španjosku inačicu Shining Patha.

Sendero Luminoso

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)