Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Petar Iljič Čajkovski

Pojmovi: |Balet| |Petar Iljič Čajkovski|

Petar Iljič Čajkovski je u svom bogatom opusu stvorio i tri baleta. Daleko najpoznatiji je Labuđe jezero. Koja su ostala dva?

TRNORUŽICA I ORAŠAR

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)