Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Petar Pan

Pojmovi: |Petar Pan|

Kada Petar Pan vodi Wendy u Nedođiju, vodi sa sobom i njena dva brata. Kako se zovu ova dvojica?

John i Michael

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)