Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Peter Henlein

Pojmovi: |Martin Behaim| |Peter Henlein|

U kojem je gradu Peter Henlein izumio mehanički džepni sat, a Martin Behaim konstruirao prvi moderni globus?

Nuremberg

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)