Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Peter Sellers

Pojmovi: |Peter Sellers|

Najveći inspektor svih vremena je naravno chief inspector Jacques Clouseau. Ipak, njegova stalna spremnost na borbu, nikad ne bi bila takva da nema njegovog vjernog sobara. Kako se on zove?

KATO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)