Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Pink Floyd

Pojmovi: |Pink Floyd|

Glavna osoba koja je usmjerila Pink Floyd prema psihodeličnom rocku, te jedan od njenih osnivača, 1968. napušta bend jer njegovo posvemašnje ludilo više nije imalo opciju suradnje sa drugima. Kako se on zvao, te kako se zove hit grupe koji su oni posvetili njemu?

Syd Barrett i Shine On You Crazy Diamond

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)