Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Pixar

Pojmovi: |Animirani film| |Pixar| |Walt Disney|

Ratatuille, animirani film iz 2007. godine kojeg potpisuju Disney i Pixar, radnju vrti oko štakora koji želi postati kuhar. Kako se štakor zove u ovom animiranom filmu?

Remy

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)