Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Pixies

Pojmovi: |Pixies|

U prvoj, pravoj, postavi Pixiesa na basu je sjajna djevojka. Kako se ona zove?

Kim Deal

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)