Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Ples sa zvijezdama

Pojmovi: |Ples sa zvijezdama| |Zvijezde pjevaju|

Show Zvijezde pjevaju iz 2022. i Ples sa zvijezdama iz 2023. veže jedna stvar. Pobjednik! Kako se zove osoba koja je pobjedila u oba ova koncepta HRTa?

Marco Cuccurin

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)