Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Povratak u budućnost

Pojmovi: |Povratak u budućnost|

U kultnom filmu Povratak u budućnost sam proces prelaska u drugo razdoblje obavlja se automobilom pri točno određenoj brzini. O kojem je automobilu riječ, i koja se brzina u miljama mora postići da bi se ostvario vremenski skok?

DeLorean i 88 mph

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)