Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Preferans

Pojmovi: |Preferans|

U preferansu, kartaškoj igri, nakon svakog dijeljenja kreće licitacija igre. Kako se zove najviša licitacija, u kojoj se licitira igra bez aduta i u kojoj igrač koji je zvao mora za prolaz skupiti šest štihova?

Sanac, sans…

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)