Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Princ Valiant

Pojmovi: |Princ Valiant|

Princ Valiant ima mač kojim kroz dobar dio serijala nemilo kosi svakog tko mu stane na put. Kako je ime ovog oružja?

Raspjevani mač

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)