Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Pulp Fiction

Pojmovi: |John Travolta| |Pulp Fiction| |Uma Thurman|

Jedna od antologijskih filmskih plesnih scena ona je koju odrađuju Uma Thurman i John Travolta u Pulp Fictionu. Kako se zove birtija u kojoj se dešava ovaj plesni spetakl?

Jack Rabbit Slims

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)