Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Quentin Tarantino

Pojmovi: |Quentin Tarantino|

U kojem filmu Tarantino glumi papučara koji strepi od supruge Bonnie?

Pakleni šund

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)