Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Ralje

Pojmovi: |Ralje|

Velika bijela psina poznata kao Ralje terorizira jedan američki otok u Atlantiku. Kako se zove otok koji ovaj morski pas koristi kao švedski stol?

Amity Island

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)