Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Rat Pack

Pojmovi: |Rat Pack|

‘Nikad nisam trebao prijeći sa viskija na martini’‘, posljednje su riječi velikog američkog glumca, osnivača originalnog Rat Packa. Kako se zove ovaj legendarni glumac?

Humphrey Bogart

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)