Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Ray Liotta

Pojmovi: |Ray Liotta|

No Escape, futuristički je film snimljen 1994. godine. Film prati marinca koji pokušava pobijeći iz zatvora koji je smješten na otoku, i nema ni zidova ni stražara, a podjeljen je između suprotstavljenih skupina. Kod nas je film preveden kao Bijeg iz… i onda ime otoka. Sa kojeg to otoka Ray Liotta kao marinac Robbins pokušava pobjeći?

Absolom

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)