Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Raya Bradbury

Pojmovi: |Playboy| |Raya Bradbury|

Koja je knjiga Raya Bradburyja prvi put tiskana u dijelovima u prvim brojevima časopisa Playboy?

Fahrenheit 451

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)