Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Richard Gere

Pojmovi: |Richard Gere|

Vivian Ward je fiktivna eskort dama iz filma iz 1990. godine. Kako se film zove ako se zna da njenu mušteriju, Edwarda Lewisa, glumi Richard Gere?

Zgodna žena

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)