Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Rio de Janeiro

Pojmovi: |Brazil| |Rio de Janeiro|

Najpoznatiji grad Brazila je definitivno Rio de Janeiro. Bez obzira što nosi portugalsko ime, prvo kolonijalno naselje na ovom mjestu nisu osnovali Portugalci. Koja je europska nacija stvarni osnivač ovog grada?

Francuzi

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)