Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Rip Kirby

Pojmovi: |Rip Kirby|

Privatni detektiv Rip Kirby uvijek se oslanjao na svog butlera. Kako se zove ovaj simpatični londončanin?

DESMOND

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)