Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Robert Mitchum

Pojmovi: |Dean Martin| |Robert Mitchum|

S kojim porokom imaju problem likovi koje Dean Martin i Robert Mitchum glume u vesternima “Rio Bravo” i “El Dorado”?

S alkoholom

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)