Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Robert Rodriguez

Pojmovi: |Antonio Banderas| |Robert Rodriguez| |Salma Hayek|

Prvi pokušaj Salme Hayek da preraste granice svoje domovine, Mexica, i da postane svjetska filmska zvijezda, odmah je polučio uspjeh. Priliku joj je pružio Robert Rodriguez 1995., spojivši je sa Antoniom Banderasom u sjajnom filmu, punom muzike i nekontrolirane pucnjave. Kako se zove taj film?

DESPERADO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)