Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Roberto Benigni

Pojmovi: |Roberto Benigni|

U kakvom tipu objekta je Roberto Benigni smjestio dobar dio svog filma imena La Vita e Bella/Život je lijep (1997.)?

Koncentracijski logor

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)