Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Rudyard Kipling

Pojmovi: |Rudyard Kipling|

Knjiga o džungli. Bez obzira na divan roman Rudyarda Kiplinga nama je puno poznatija po Disneyevom crtiću. Mowgli, dječak iz džungle, između ostalih životinja u kontaktu je sa dvije divlje mačke. Prva je glavni neprijatelj, tigar, a druga, prijateljica pantera. Kako se zovu ove dvije divlje mačke?

SHERE KHAN I BAGIRA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)