Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: San Marino

Pojmovi: |San Marino|

Koji je naziv planine visoke 739 metara, smještene u Apeninima i najviše točke San Marina, poznate po svojim utvrdama i neoklasicističkoj bazilici?

Monte Titano

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)