Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Septica

Pojmovi: |Septica|

Koji poznati hrvatski crtač stripa, osnivač glazbenog sastava Septica i autor animiranog filma “Cigla”, diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1983. godine?

Dubravko Mataković

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)