Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Simpsoni

Pojmovi: |Simpsoni|

U većini situacija Marge Simpson izgleda isto. Ista visoka frizura plave boje, ogrlica oko vrata i jednostavna haljina. Koje je boje ta haljina, a koje pak ogrlica?

zelena i crvena

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)