Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Sjeverna Koreja

Pojmovi: |Južna Koreja| |Sjeverna Koreja|

Rat u Koreji konačno je zaustavljen nakon niza preokreta popriličnim iscrpljivanjem obiju strana. Granica se nakon primirja, 1953., vraća tamo gdje je i bila. Oko koje paralele se nalazi ova granica?

38. PARALELA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)