Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Speleologija

Pojmovi: |Speleologija|

Hrvatska je zemlja sa čitavim nizom špilja i jama velike dubine. Najdublja među njima duboka je preko 1400 metara. Navedite njeno ime.

Lukina jama

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)