Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Stephen Kipp

Pojmovi: |Stephen Kipp|

Stephen Kipp bio je u periodu od 1987. do 1988. bio basista izuzetno popularnog sastava. Kako je ime ovog banda?

Azra

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)