Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Sundance Kid

Pojmovi: |Butch Cassidy| |Divlji zapad| |Sundance Kid|

U najpoznatijoj bandi na divljem zapadu operirali su Butch Cassidy i Sundance Kid. Samo ime obuhvaća više bandi, a ime uzimaju od zajedničkog skloništa kojeg koriste kao bazu za pojedinačne i zajedničke akcije. Kako se zove ovo sklonište i ime banditskog udruženja?

Hole in the Wall

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)