Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Sveta Lucija

Pojmovi: |Sveta Lucija|

Kratko i vrlo nezgodno geografsko pitanje. Naime, u Karibima postoji država imena Sveta Lucija. U kojoj se ona, budite precizni, otočnoj skupini nalazi?

Mali Antili

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)