Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Taylor Jenkins Reid

Pojmovi: |Evelyn Hugo| |Netflix| |Taylor Jenkins Reid|

Povijesno-fantastični roman američke autorice Taylor Jenkins Reid iz 2017. će dobiti filmsku verziju na Netflixu. U romanu je riječ o životu filmske ikone Evelyn Hugo, a po samom naslovu možemo zaključiti da je imala koliko muževa?

Sedam muževa Evelyn Hugo

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)