Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: TBF

Pojmovi: |TBF|

Koji je naziv pjesme TBF-a? Ako nije “Šonjo sa mašnom” ili “Gospođa s tašnom”.

Pas sa plastičnim plaštom

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)