Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Termodinamika

Pojmovi: |Termodinamika|

Koji zakon termodinamike govori da je nemoguće izvesti proces čiji je jedini rezultat prijenos topline iz hladnijeg tijela na toplije tijelo?

Drugi zakon

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)