Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: The Doors

Pojmovi: |Jim Morison| |The Doors| |Val Kilmer|

31.12. 1959. rođen je Val Kilmer. Jedna od njegovih najpoznatijih uloga je ona Jima Morisona u filmu The Doors. Međutim, on i u filmu Prava romansa (True Romance, 1993.) glumi jednog legendarnog glazbenika. Kojeg?

Elvis Presley

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)