Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Thomas Alva Edison

Pojmovi: |Thomas Alva Edison|

31.12.1879. Thomas Alva Edison i njegov tim predstavljaju funkcionalnu i jeftinu žarulju u kojoj će žarna nit biti od raznih karboniziranih materijala. Uskoro će uspjeti stvoriti žarulju koja će trajati gotovo 1200 sati. Koja je biljka korištena kao karbonizirani materijal za žarnu nit u ovoj verziji Edisonove žarulje?

bambus

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)